Wij maken voor u niet alleen het convenant op

Wij helpen u de financiële consequenties van uw scheiding te regelen en vatten dit samen in het convenant.

U kunt hierbij denken aan:

  • Advies over wat te doen met de echtelijke woning na de scheiding
  • De gevolgen voor uw pensioenregelingen
  • De gevolgen voor uw lijfrenteverzekeringen
  • De gevolgen voor uw levensverzekeringen
  • De gevolgen van overlijden na de echtscheiding
  • Berekening van de alimentatie
  • Beantwoording van uw praktische, financiële en fiscale vragen

Offerte aanvragen

  • Wij verwerken uw gegevens volgens de richtlijnen die beschreven staan in de Europese privacywetgeving. Lees meer...