Ouderschapsplan

Met ingang van 1 maart 2009 zijn ouders verplicht om bij scheiding een ouderschapsplan op te stellen. Het plan bevat afspraken over zorgverdeling, kinderalimentatie en informatie-uitwisseling tussen de voormalige partners.

Een ouderschapsplan is verplicht bij:

  • een echtscheiding
  • een scheiding van tafel en bed
  • een verzoek tot beëindiging van een geregistreerd partnerschap
  • ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag, die uit elkaar gaan

Het ouderschapsplan kan problemen voorkomen

Het doel van het opstellen van een ouderschapsplan is om ouders te laten nadenken over de consequenties van de scheiding voor hun kinderen en om problemen in de toekomst te voorkomen. Het ouderschapsplan verplicht ouders om goede afspraken te maken, voor nu en voor de toekomst.

Inhoud ouderschapsplan

In het ouderschapsplan moeten afspraken worden opgenomen over minderjarige kinderen. De invulling van het ouderschapsplan is in principe vrij, er zijn echter wel een aantal minimumeisen aan de inhoud. Zo moeten er in ieder geval afspraken gemaakt worden over:

  • de verdeling van zorg- en opvoedingstaken
  • de omgang met het kind (het kind heeft recht op contact met beide ouders)
  • de manier waarop ouders elkaar informeren over de ontwikkeling van het kind
  • de kosten van verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen
  • hoe ouders met elkaar overleggen over belangrijke zaken die hun kind aangaan

Het maken van het ouderschapsplan

Om een goed ouderschapsplan te maken dat voldoet aan alle regels en om een goede leidraad te geven om het gezamenlijk ouderschap ook in de toekomst vorm te geven, hebben wij voor u een vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst bevat alle relevante vragen om een goed ouderschapsplan op te stellen.

Offerte aanvragen

  • Wij verwerken uw gegevens volgens de richtlijnen die beschreven staan in de Europese privacywetgeving. Lees meer...